Maker Öğrenci Topluluğu

Bu girişim, teknolojiyle ilgilenen ve üreten tüm öğrencileri bir araya getirmeyi ve robotik alanında ilgilenen öğrencilerle topluluk oluşturmayı amaçlamaktadır.  Bu hedefe ulaşmak için, topluluğumuzun üyelerinin çok erken yaşta problemlemlere odaklanan, kendilerini ortaya koyan bazı toplumsal engelleri tanımasına ve aşmasına yardımcı olmak istiyoruz. Birlikte var olan ortak engelleri belirleyerek, onları parçalayabilir ve daha kapsayıcı bir ortam oluşturmak için çalışabiliriz. Bizler ortaokul dönemimizden itibaren robotik-kodlama ile ilgili projelerin içerisinde yer alarak ve hala sürdürdüğümüz bu heyecanımızı ortak platformda paylaşmak istiyoruz. Ortaya süreceğimiz fikri topluluktaki arkadaşlarımızla birlikte geliştirmek oldukça eğlenceli olacaktır.

faire1
topluluk

Maker Öğrenci Topluluğu Hedefleri

  •  Öğrencilerin birbirleri arasında rekabete dahil olmak.
  • Dijital öğrenme ortamlarına yeni bir alternatif yaratmak
  • Öğrenciler arasında kaynaşma ortamı sağlamak.
  • Öğrencilerin projelerini sanal ortamda duyurmak ve yaygınlaştırmak.
  • Öğrencileri maker festivallerinde projelerin sunulması.